Udržujte si prehľad o polohe mobilného telefónu pomocou GPS и Wi-Fi.

Softvér Hoverwatch software vytvorený na zhromažďovanie informácií o polohe telefónu.

Aj GPS systém aj signály od Wi-Fi bodu (najbližšie ku sledované zariadení), môžu byť použité ako zdroje údajov pre sledovanie polohy telefónu. Signál získaný pomocou GPS dostatočne presný, zatiaľ čo ako signál získaný pomocou Wi-Fi bodov menej presný, ale vyžaduje menšie batérie.


Registrácia zadarmo pre Váš on-line účet: zadajte svoje akékoľvek e-mailové heslo

Stiahnuť a nainštalovať softvér, ktorý sleduje telefón, s online účtu

Skontrolovať všetky zaznamenané údaje a sledovať polohu telefónu vo svojom on-line účte


Aj v prípade, že používateľ odpojil GPS a Wi-Fi-pripojenie na monitorovaném zariadení, softvér je úplne schopný sledovať polohu telefónu pomocou známych veže mobilnej siete (GSM).

Udržujte si prehľad o polohe mobilného telefónu pomocou GPS a Wi-Fi Udržujte si prehľad o polohe mobilného telefónu pomocou GPS a Wi-Fi


Periodicitu, s akou bude softvér sledovať polohu mobilného telefónu zdarma, môžete kedykoľvek zmeniť v osobnom účte.

Môžete sledovať, kde je teraz človek, a spôsob jeho pohybu na podrobnej mape v osobnom účte. Prístup k osobnému účtu možno získať z ľubovoľného zariadenia, ktoré podporuje pripojenie k Internetu. Teraz, keď viete, ako sledovať polohu mobilného telefónu, nemusíte starať o tom, kde vaše deti a zamestnanci trávia svoj čas.

Geolokáčne body sledovaného zariadenia označené na mape (OpenStreetMap – «Otvorená Uličná Mapa") modrými bodkami. Pokiaľ užívateľ bol zachytený v určitom mieste mnohokrát, farebný bod postupne sčervenie.

Ako sledovať polohu telefónu OpenStreetMap Ako sledovať polohu telefónu OpenStreetMap («Otvorená Uličná Mapa»)


Stlačením bodok na mape môžete si obraz priblížiť.

V pravom hornom rohu vlastného okna nájdete tlačidlá pre ovládanie. Ak kliknete na Play (“>”), softvér ukáze Vám cestu, urobenú zariadením v priebehu zvoleného časového interval, pomocou liniek.

Nemusíte získať root – prístup na sledovaném zariadení pre udržianie informácie týkajúce sa umiestnenia a pohybu užívateľa.

Prečo je táto funkcia užitočná?

Geolokácia - veľmi užitočná funkcia, ktorá môže pomôcť zistiť, kde sú vaši zamestnanci alebo deti kedykoľvek. Nemôžete ovládať svoje deti a pracovníkov, a nasledovať je všade. Nemusíte sa báť, keď môžete kedykoľvek zistiť ich miesto pohybu.

Keď sú deti ponechané bez kontroly, môžu preskočiť školu, a pomocou tejto aplikácie, budete vždy vedieť, čo sa deje. Navyše, veľkou výhodou tejto funkcie je, že to môže pomôcť pri hľadaní monitorovaného smartfónu v prípade straty alebo krádeže.

Keylogger (PC, Mac, Android) | Hoverwatch

  1. Zadajte svoj e-mail a zvoľte si heslo
  2. Nainštalujte si aplikáciu zo svojho účtu a začnite online monitorovanie
Je potrebné heslo.

Podpisom až budete súhlasiť s Podmienkami služby a ochrany osobných údajov.

×

Keylogger (PC, Mac, Android)

Je potrebné heslo.

Kliknutím na toto tlačidlo, budete súhlasiť s Podmienkami služby a ochrany osobných údajov.

×